ІІІ конференція

ІНФОМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення ІІІ Науково-практичної конференції школярів
"Людина, природа, техніка у ХХІ ст."


ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 14 (УКРАЇНА)
запрошує учнів 2-11(12) класів і вчителів шкіл, ліцеїв і гімназій взяти участь у конференції, яка відбудеться 21 квітня 2017 року на базі Харківської гімназії №14.

Напрямки:
1. Технічні науки.
2. Інформаційні технології.
3. Історичні науки.
4. Економічні науки.
5. Філософські науки.
6. Філологічні науки.
7. Юридичні науки.
8. Педагогічні науки.
9. Природні науки.
10. Медичні науки.
11. Соціологічні науки.
12. Політичні науки.


Доповідь до 5 хвилин.

За результатами конференції буде видано збірку тез доповідей.
Усі учасники конференції отримають дипломи та електронну версію збірника.

Тези доповідей прохання відправляти за адресою inbox@gymn14.net.


Вимоги до оформлення тез

Формат файлу
*.doc, *.docx, *.rtf
Формат сторінки
А4
Поля
верхнє и нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см
Назва роботи
Times New Roman, 14 кегль, напівжирний, вирівнювання – по центру
Дані про автора(-ів) (на наступному рядку)
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Дані про наукового керівника(-ів) (на наступному рядку)
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Назва навчального закладу, місто, країна
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Основний шрифт
Times New Roman, 14 кегль
Міжрядковий інтервал
1,5
Вирівнювання тексту
по ширині
Абзацний відступ (червоний рядок)
1,25 см
Посилання на літературу
у квадратних дужках [23, с.412]
Об’єм тез
не більше 3 сторінокВідомості про автора (в окремому файлі)
  • Прізвище, ім’я, по батькові автора (учня)
  • Клас
  • Місце навчання автора (назва організації повністю)
  • Секція конференції (напрямок)
  • Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (вчителя)
  • Посада наукового керівника
  • Електронна пошта (для зв’язку)Приклад оформлення тез


Назва тез

Іванов Іван Іванович, учень 10 класу 
Науковий керівник – Петрова Марія Валеріївна 
Харківська гімназія №14, м. Харків, Україна 

Текст. Текст [1]. Текст. 


Література 
1. … З усіма питаннями звертатися до координатора конференції - Дабдіної Олени Станіславівни, sunny@gymn14.net. Комментарии

Популярные сообщения из этого блога