І конференція

ІНФОМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Здоровий спосіб життя як ресурс успішного учня"


ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 14 (УКРАЇНА)
запрошує учнів 2-11(12) класів і вчителів шкіл, ліцеїв і гімназій взяти участь у конференції, яка відбудеться 27 листопада 2015 року на базі Харківської гімназії №14.

За результатами конференції буде видано збірку тез доповідей.
Усі учасники конференції отримають дипломи та електронну версію збірника.

Тези доповідей прохання відправляти за адресою inbox@gymn14.net.


Вимоги до оформлення тез

Формат файлу
*.doc, *.docx, *.rtf
Формат сторінки
А4
Поля
верхнє и нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см
Назва роботи
Times New Roman, 14 кегль, напівжирний, вирівнювання – по центру
Дані про автора(-ів) (на наступному рядку)
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Дані про наукового керівника(-ів) (на наступному рядку)
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Назва навчального закладу, місто, країна
Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання – по центру
Основний шрифт
Times New Roman, 14 кегль
Міжрядковий інтервал
1,5
Вирівнювання тексту
по ширині
Абзацний відступ (червоний рядок)
1,25 см
Посилання на літературу
у квадратних дужках [23, с.412]
Об’єм тез
не більше 3 сторінок




Відомості про автора (в окремому файлі)
  • Прізвище, ім’я, по батькові автора (учня)
  • Клас
  • Місце навчання автора (назва організації повністю)
  • Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (вчителя)
  • Посада наукового керівника
  • Електронна пошта (для зв’язку)



Приклад оформлення тез


Назва тез

Іванов Іван Іванович, учень 10 класу 
Науковий керівник – Петрова Марія Валеріївна 
Харківська гімназія №14, м. Харків, Україна 

Текст. Текст [1]. Текст. 


Література 
1. … 


З усіма питаннями звертатися до координатора конференції - Дабдіної Олени Станіславівни, sunny@gymn14.net.


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога